Qaseeda Burda Shareef


Qaseeda Burda Shareef – By Hadrat Sheikh Sharfuddeen Hamaad Booseiri – Alaihir Rahmah

Alhamdu Lillahi Munshi’Il Khaliqi Min Adami
Summas Salaatu Alal Mukhtaari Fil Qidami

Maula Ya Salli Wasallim Daa’Iman Abadan
Ala Habeebika Khairil Khalqi Kul’Lihimi

Astagfirullaha Min Qawlim Bila Amalin
Laqad Nasabtu Bihi Naslal Lazi Uqumi

Muhammadun Sayyidul Kawnayni Was Saqalayn
Wal Fareeqayni Min Arabiw Wa Ajami

Huwal Habeebul Lazi Turja Shafaa Atahu
Li Kulli Hawlim Minal Ahwaali Muqtahimi

Ya Akramal Khalqi Maali Man Aloozu Bihi
Siwaaka Inda Huloolil Haadisal Amami

Wal Aaali Was Sahbi Summat Taabi’Eena Lahum
Ahlat Tuqa Wan Nuqa Wal Hilmi Wal Karami

Summar Rida An Abi Bakrew Wa An Umara
Wa An Ali’Yiw Wa An Usmaana Zil Karami

Faghfirlana Shidiha Waghfir Liqa Ri’Iha
Sa Altukal Khaira Ya Zal Joodi Wal Karami

Maula Ya Salli Wasallim Daa’Iman Abadan
Ala Habeebika Khairil Khalqi Kul’Lihimi